เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบบริหารการเรียนการสอน

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ให้นักเรียนศึกษาความหมายของ LMS และองค์ประกอบหลักของระบบ LMS