homeระบบบริหารการเรียนการสอน
personperson_add
ระบบบริหารการเรียนการสอน

ผู้สอน
person
นางสาว ศิริขวัญ แก้วแพร่
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ระบบบริหารการเรียนการสอน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12342

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนศึกษาความหมายของ LMS และองค์ประกอบหลักของระบบ LMS 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)