homeโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม
person
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

ผู้สอน
นางสาว จันจิรา ลุงซอ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12343

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ขอเข้าชั้นเรียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)