ผู้สอน
นางสาวปวีณา แนววงศ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ม.3/7


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12344

สถานศึกษา

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่


คำอธิบายชั้นเรียน

การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  การเขียนผังงาน  การทำโครงงาน