homeclassstart มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
person
classstart มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ผู้สอน
อาจารย์ ขจิต ฝอยทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 22 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
classstart มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12345

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

อบรมการใช้ classstart มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)