ทักษะชีวิต


ผู้สอน
นาย ดร.สรฤทธ จันสุข
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ทักษะชีวิต

รหัสวิชา
1235

สถานศึกษา
กรมการพัฒนาชุมชน

คำอธิบายวิชา

มนุษย์ย่อมที่จะดำรงชีพอยู่ในสังคมได้ดีที่สุดหากมีทักษะชีวิตที่เหมาะสม

หลักสูตรนี้เหมาะกับบุคคลที่อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books