homeพลศึกษา
person
พลศึกษา

ผู้สอน
Tapanawat Sukpala
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
พลศึกษา

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12350

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิทยาศาสตร์การกีฬา  พลศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)