homeการบริหารจัดการชุมชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
person
การบริหารจัดการชุมชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้สอน
นาย ดร.สรฤทธ จันสุข
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การบริหารจัดการชุมชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1236

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ผู้นำชุมชน เป็นบุคคลสำคัญในการขับเคลื่อนชุมชนไปสู่จุดมุ่งหมาย สำหรับประเทศไทยวิถีชีวิตตามปนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงย่อมทำให้คนไทยมีความสุขอย่างยั่งยื่น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)