homeการบริหารจัดการชุมชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
personperson_add
การบริหารจัดการชุมชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้สอน
นาย ดร.สรฤทธ จันสุข
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การบริหารจัดการชุมชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1236

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ผู้นำชุมชน เป็นบุคคลสำคัญในการขับเคลื่อนชุมชนไปสู่จุดมุ่งหมาย สำหรับประเทศไทยวิถีชีวิตตามปนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงย่อมทำให้คนไทยมีความสุขอย่างยั่งยื่น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)