การบริหารจัดการชุมชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้สอน

นาย ดร.สรฤทธ จันสุข

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การบริหารจัดการชุมชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1236

สถานศึกษา
กรมการพัฒนาชุมชน

คำอธิบายชั้นเรียน

ผู้นำชุมชน เป็นบุคคลสำคัญในการขับเคลื่อนชุมชนไปสู่จุดมุ่งหมาย สำหรับประเทศไทยวิถีชีวิตตามปนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงย่อมทำให้คนไทยมีความสุขอย่างยั่งยื่น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.