ความสุขมวลรวมชุมชน


ผู้สอน
นาย ดร.สรฤทธ จันสุข
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ความสุขมวลรวมชุมชน

รหัสวิชา
1237

สถานศึกษา
กรมการพัฒนาชุมชน

คำอธิบายวิชา

ใครล่ะ ที่ไม่อยากมีความสุข แต่การสร้างความสุขให้กับคนทั้งชุมชนเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้กระบวนการอย่างแท้จริง และขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books