homeวิจัยทางการศึกษา
personperson_add
วิจัยทางการศึกษา

ผู้สอน
preamjai aueaungkul
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิจัยทางการศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12376

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมายของการวิจัย  ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา จรรยาบรรณของนักวิจัย  


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)