homeมาเรียนรู้ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์กัน
person
มาเรียนรู้ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์กัน

ผู้สอน
นิพัทธา ชัยกิจ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
มาเรียนรู้ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์กัน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12382

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ทักษะที่สำคัญสำหรับครูวิทยาศาสตร์ การคิดขั้นสูงสำหรับครูวิทยาศาสตร์ 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)