homeมาเรียนรู้ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์กัน
personperson_add
มาเรียนรู้ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์กัน

ผู้สอน
นิพัทธา ชัยกิจ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มาเรียนรู้ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์กัน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12382

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ทักษะที่สำคัญสำหรับครูวิทยาศาสตร์ การคิดขั้นสูงสำหรับครูวิทยาศาสตร์ 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)