homeสมทนาภาษามาเลย์1
person
สมทนาภาษามาเลย์1

ผู้สอน
Solahuddin Samaun
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
สมทนาภาษามาเลย์1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12383

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สามารถสนทนาภาษามาเลย์พื้นฐานได้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)