homeเทคโนโลยีการศึกษา
person
เทคโนโลยีการศึกษา

ผู้สอน
surachai chaisiripant
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12389

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราขชภัฏสงขลา

คำอธิบายวิชา

หลักการ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)