plcthailand

ผู้สอน
person
นาย มณฑล สรไกรกิติกูล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
plcthailand

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1239

สถานศึกษา
open

คำอธิบายชั้นเรียน

plcthailand - ชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)