homeเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู
personperson_add
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู

ผู้สอน
petch rongpol
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12402

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

      ศึกษา หลักการ แนวคิด และทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)