homeจัดการเรียนรู้
personperson_add
จัดการเรียนรู้

ผู้สอน
นาย อดุลย์ หวังจิ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
จัดการเรียนรู้

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12403

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

จัดการเรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)