homeเศรษฐศาสตร์การจัดการ
personperson_add
เศรษฐศาสตร์การจัดการ

ผู้สอน
Assistant professor Dr. ผศ.ดร.ประภาพร ยางประยงค์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เศรษฐศาสตร์การจัดการ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12408

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป้นวิชาบังคับสำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)