เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ (Nature of Science; NOS)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ คือ สิ่งที่ทำให้วิทยาศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์ แต่นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่มักจะลืมเลือน และคิดว่า ความเข้าใจของตนเองคือวิทยาศาสตร์