ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ (Nature of Science; NOS)

คำอธิบายชั้นเรียน

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ คือ สิ่งที่ทำให้วิทยาศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์ แต่นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่มักจะลืมเลือน และคิดว่า ความเข้าใจของตนเองคือวิทยาศาสตร์