homeศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์
person
ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์

ผู้สอน
siriporn jitrugtham
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12410

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ให้ความหมายและความสำคัญของวัจนภาษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)