เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การวัดผลการศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

nongnapat makchuchit

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ความหมายของคำที่เกี่ยวข้อง เช่น การวัดผล การประเมินผล แบบทดสอบ