การวัดผลการศึกษา

nongnapat makchuchit

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมายของคำที่เกี่ยวข้อง เช่น การวัดผล การประเมินผล แบบทดสอบ