การวัดผลการศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

nongnapat makchuchit

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ความหมายของคำที่เกี่ยวข้อง เช่น การวัดผล การประเมินผล แบบทดสอบ