homeการวัดผลการศึกษา
personperson_add
การวัดผลการศึกษา

ผู้สอน
nongnapat makchuchit
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การวัดผลการศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12419

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมายของคำที่เกี่ยวข้อง เช่น การวัดผล การประเมินผล แบบทดสอบ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)