120331 โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร


ผู้สอน
ดร. กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
120331 โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร

รหัสวิชา
1242

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คำอธิบายวิชา

บทบาทเชิงกลยุทธ์ของโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานในระบบธุรกิจการเกษตรความสามารถของระบบโซ่อุปทานกับ

กลยุทธ์ธุรกิจ การจัดการด้านการจัดหาการผลิต สินค้าคงคลัง การกระจายสินค้า และกรณีศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books