homeเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู
person
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู

ผู้สอน
Chutima Chantarajit
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12427

สถานศึกษา
คณะครุศาสตร์

คำอธิบายวิชา

รายวิชานี้ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)