homeเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู
personperson_add
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู

ผู้สอน
Chutima Chantarajit
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12427

สถานศึกษา
คณะครุศาสตร์

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชานี้ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)