เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู
ผู้สอน

Chutima Chantarajit

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12427

สถานศึกษา
คณะครุศาสตร์

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชานี้ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.