120372 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจการเกษตร


ผู้สอน
ดร. กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
120372 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจการเกษตร

รหัสวิชา
1243

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คำอธิบายวิชา

หลักการจัดการระบบสารสนเทศ การออกแบบและระบบสารสนเทศในธุรกิจการเกษตร เพื่อการดำเนินการ การบริหาร การตัดสินใจและการวิจัยและพัฒนา ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เครือข่ายติดต่อภายในและภายนอกองค์กร จริยธรรมและการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศในธุรกิจการเกษตร และการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในด้านธุรกิจการเกษตร


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books