homeการสร้างสื่อ
person
การสร้างสื่อ

ผู้สอน
pacharee chewpatanagul chewpatanagul
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การสร้างสื่อ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12434

สถานศึกษา
โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ

คำอธิบายวิชา

ปริญญาตรี


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)