เศรษฐศาสตร์มหภาค
ผู้สอน

นาง ชูตา ประโมจนีย์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
เศรษฐศาสตร์มหภาค

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12438

สถานศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.