homeหลักการวัดผลการศึกษา
personperson_add
หลักการวัดผลการศึกษา

ผู้สอน
รุจิราพรรณ คงช่วย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
หลักการวัดผลการศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12440

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการ แนวคิด การวัด การประเมินผลการศึกษา การประเมินตามสภาพจริง การสร้างเครื่องมือวัดผลการศึกษา การตัดเกรด การประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตรกำหนด


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)