หลักการวัดผลการศึกษา
ผู้สอน

รุจิราพรรณ คงช่วย

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
หลักการวัดผลการศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12440

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการ แนวคิด การวัด การประเมินผลการศึกษา การประเมินตามสภาพจริง การสร้างเครื่องมือวัดผลการศึกษา การตัดเกรด การประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตรกำหนด


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.