homeการวัดและประเมินผลการศึกษา
personperson_add
การวัดและประเมินผลการศึกษา

ผู้สอน
preamjai aueaungkul
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การวัดและประเมินผลการศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12444

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมายของการวัดและประเมินผล


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)