homeการสื่อข่าวเบื้องต้น
personperson_add
การสื่อข่าวเบื้องต้น

ผู้สอน
siriporn jitrugtham
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การสื่อข่าวเบื้องต้น

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12445

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมายของข่าว ความสำคัญของข่าว ประเด็นข่าว


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)