homeการสื่อข่าวเบื้องต้น
person
การสื่อข่าวเบื้องต้น

ผู้สอน
siriporn jitrugtham
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การสื่อข่าวเบื้องต้น

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12445

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ความหมายของข่าว ความสำคัญของข่าว ประเด็นข่าว


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)