homeการทำงานเป็นทีม
personperson_add
การทำงานเป็นทีม

ผู้สอน
wannee kongpitee
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การทำงานเป็นทีม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12453

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับปี3


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)