homeกลศาสตร์คลาสสิก
person
กลศาสตร์คลาสสิก

ผู้สอน
ชาญยุทธ ฟองสุวรรณ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
กลศาสตร์คลาสสิก

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12458

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำอธิบายวิชา

ศึกษากลศาสตร์การเคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่่อนที่แบบต่าง ๆ.....


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)