homeการสอนวิทยาศาสตร์
person
การสอนวิทยาศาสตร์

ผู้สอน
นงลักษณ์ คงรักษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การสอนวิทยาศาสตร์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12461

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)