homeกฎหมายทรัพย์สิน
personperson_add
กฎหมายทรัพย์สิน

ผู้สอน
person
นาย กฤษฎา ใจแก้วทิ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
กฎหมายทรัพย์สิน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12477

สถานศึกษา
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คำอธิบายชั้นเรียน

สร้างขึ้นเพื่อประกาศข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และให้ส่งแบบฝึกหัด


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)