Comtech

ผู้สอน
นาง ลัดดาวัลย์ สุวรรณโชติ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
Comtech

หมายเลขของวิชา (Class ID)
12479

สถานศึกษา
KU

คำอธิบายวิชา

ห้องเรียน ComTech


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)