homeComtech
personperson_add
Comtech

ผู้สอน
tassanaporn thepphuthorn
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Comtech

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12480

สถานศึกษา
Ku.

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียน ComTech


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)