homecom tech
person
com tech

ผู้สอน
สิริกานต์ พ่วงศิริ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
com tech

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12486

สถานศึกษา
ห้อง 201 ตึก 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คำอธิบายวิชา

ครูคอม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)