homeCom อัลไรก็ไม่รู้ววว
person
Com อัลไรก็ไม่รู้ววว

ผู้สอน
Manachaya Jongrakwittaya
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
Com อัลไรก็ไม่รู้ววว

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12497

สถานศึกษา
Ku

คำอธิบายวิชา

ชั้นเรียนทดลองสร้าง 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)