homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
personperson_add
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้สอน
นาย อดิศักดิ์ คชสงคราม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1250

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ประจำปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)