homeรายวิชา คอมพิวเตอร์
personperson_add
รายวิชา คอมพิวเตอร์

ผู้สอน
ณัฐวรา สิทธิดำรงค์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
รายวิชา คอมพิวเตอร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12511

สถานศึกษา
โรงเรียนสาธืตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำอธิบายชั้นเรียน

เรื่อง ข้อควรระวังของผู้ใช้คอมพิวเตอร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)