homeสนุกกับการเขียนโปรแกรมภาษา Processing
person
สนุกกับการเขียนโปรแกรมภาษา Processing

ผู้สอน
นาย สินชัย ไทยเจริญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
สนุกกับการเขียนโปรแกรมภาษา Processing

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12517

สถานศึกษา
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

คำอธิบายวิชา

สนุกกับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Processing


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)