homeสนุกกับการเขียนโปรแกรมภาษา Processing
personperson_add
สนุกกับการเขียนโปรแกรมภาษา Processing

ผู้สอน
person
นาย สินชัย ไทยเจริญ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สนุกกับการเขียนโปรแกรมภาษา Processing

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12517

สถานศึกษา
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

คำอธิบายชั้นเรียน

สนุกกับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Processing


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)