ผู้สอน
วรรณรัตน์ ศรีรัตน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและมัลติมีเดีย


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12521

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและมัลติมีเดีย