เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว
  • รู้บทบาทของคอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ
  • ใช้ประโยชน์คอมพิวเตอร์ได้เหมาะสม
  • ใช้คอมพิวเตอร์อย่างเห็นคุณค่า
  • ฯลฯ