home2/2557 การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ ปวส.2 (ช่างก่อสร้าง)
personperson_add
2/2557 การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ ปวส.2 (ช่างก่อสร้าง)

ผู้สอน
นาย กาญบัญชา พานิชเจริญ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
2/2557 การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ ปวส.2 (ช่างก่อสร้าง)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12529

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ยินดีต้อนรับนักศึกษาเข้าสู่วิชาการเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ ปวส.2


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)