2/2557 การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ ปวส.2 (ช่างก่อสร้าง)

คำอธิบายชั้นเรียน

ยินดีต้อนรับนักศึกษาเข้าสู่วิชาการเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ ปวส.2