home2/2557 การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ ปวส.2 (ช่างก่อสร้าง)
person
2/2557 การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ ปวส.2 (ช่างก่อสร้าง)

ผู้สอน
นาย กาญบัญชา พานิชเจริญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
2/2557 การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ ปวส.2 (ช่างก่อสร้าง)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12529

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ยินดีต้อนรับนักศึกษาเข้าสู่วิชาการเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ ปวส.2


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)