วิชาคอมพิวเตอร์

จิรวรรณ คชพันธ์

โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์

คำอธิบายชั้นเรียน

สาระน่ารู้.. การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ