homeวิชาคอมพิวเตอร์
person
วิชาคอมพิวเตอร์

ผู้สอน
จิรวรรณ คชพันธ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาคอมพิวเตอร์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12533

สถานศึกษา
โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์

คำอธิบายวิชา

สาระน่ารู้.. การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)