homeความรู้เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต
person
ความรู้เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต

ผู้สอน
นางสาว น้ำฝน เมืองเสน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ความรู้เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12542

สถานศึกษา
โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์

คำอธิบายวิชา

ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและการใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อไปนี้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)