homeความรู้เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต
personperson_add
ความรู้เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต

ผู้สอน
นางสาว น้ำฝน เมืองเสน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12542

สถานศึกษา
โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและการใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อไปนี้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)