homeโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ ป.4
person
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ ป.4

ผู้สอน
เด่นเดือน บุญเกลี้ยง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ ป.4

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12547

สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ

คำอธิบายวิชา

ใช้ในการเรียนเรียนในระดับประถมศึกษา ชั้นปีที่5


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)