homeหลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่ม 56009.151 ภาษาไทย
person
หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่ม 56009.151 ภาษาไทย

ผู้สอน
นาย อภินันท์ อามีเราะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่ม 56009.151 ภาษาไทย

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12551

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาหลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)