homeหลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่ม 56009.151 ภาษาไทย
personperson_add
หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่ม 56009.151 ภาษาไทย

ผู้สอน
นาย อภินันท์ อามีเราะ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่ม 56009.151 ภาษาไทย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12551

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาหลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)