homeมัธยมศึกษาปีที่ 1
person
มัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้สอน
ราตรี นาทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
มัธยมศึกษาปีที่ 1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12559

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านสันยูง

คำอธิบายวิชา

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)