มัธยมศึกษาปีที่ 1

ราตรี นาทอง

โรงเรียนบ้านสันยูง

คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น