ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ทัศนัย สุวรรโณ

โรงเรียนวัดเขาขุนพนม

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนการสอน