ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วรรณฤดี ไกรนรา

โรงเรียนบ้านสันยูง

ให้นักเรียนศึกษาและทำแบบทดสอบ