คอมพิวเตอร์ ป.6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

มูหะมะ ยะกูมอ

โรงเรียนบ้านคลองดิน

สอนโดยครู มูหะมะ ยะกูมอ