homeสัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
person
สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้สอน
อาจารย์ รัชดาภรณ์ อมรชีวิน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1257

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาหัวข้อสัมมนาได้ตามอิสระ เพื่อเป็นการฝึกฝนการค้นหาข้อมูล การเสนองานการเขียนวิจัยที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดแนวคิดที่แปลกใหม่ และผลงานที่มีคุณค่าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อไปจัดทำเอกสาร วารสาร งานวิจัย หรือการปฏิบัติงานจริงได้
 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)